Lekárka, ktorá vám pomôže porozumieť svojmu telu

Pracujem ako lekárka viac ako 20 rokov. Mám kompletné vzdelanie v odbore vnútorné lekárstvo, čo je ten najširší odbor medicíny, venujúci sa všetkým vnútorným chorobám, nie do podrobností, ale vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. Mojou najvačšou profesionálnou skúsenosťou je uvedomenie, že najdôležitejšie je rozprávať s pacientom...

Je  jedno, či je to  vážne chorý človek alebo mladý človek s ľahkým zakolísaním zdravia... Každý má strach, pretože ho zradilo jeho telo. Má strach, lebo svojmu telu nerozumie a nevie, čo sa s ním deje. 

Mojím cieľom je pomôcť vám porozumieť svojmu telu a nájsť radu, návod na riešenie vášho zdravotného problému.

Dr.Google má veľa informácií, ale chýba mu tvár, empatia ,skúsenosť a schopnosť ponúknuť návod na riešenie vášho problému...

...využite na riešenie vášho problému medicínske myslenie, ktoré spája vedomosti získané dlhoročným štúdiom a skúsenosti, ktoré sa dajú získať len každodennou praxou s pacientami...

Moja vízia

Som lekárka s celostným pohľadom na človeka, hľadám príčiny, pomáham pochopiť súvislosti a vysvetľujem,....  aby sme svojmu telu rozumeli...  Najdôležitejšie v dnešnej modernej medicíne je nestratiť sa v džungli špecialistov, v záplave vyšetrení a výsledkov,  a myslieť na to, že všetko, čo sa od lekárov dozviete sa deje v jednom, a to vašom tele.

A teda všetko spolu súvisí...

Pochádzam zo zdravotníckej rodiny, v ktorej zdravie a empatia s chorými boli vždy prioritou. Mám bežné , dnes nazývané konvenčné medicínske vzdelanie a pracujem v bežnej internej ambulancii. Po viac ako 20 rokoch praxe a skúseností s chronickými, civilizačnými chorobami som presvedčená, že najdôležitejšie, čo môžem pre pacienta urobiť, okrem úľavy, ktorú u mňa hľadá,  je pomôcť mu porozumieť jeho telu. Vysvetliť mu  príznaky, ktorými sa mu jeho vlastné telo snaží niečo povedať . Pacient, ktorý si rozumie ,vie analyzovať  signály, ktoré dostáva, vie na ne reagovať,  je  kapitánom na vlastnej lodi...

Potrebná je : zodpovednosť voči sebe samému, všímavosť k svojmu telu,  vzdelávanie sa, lebo zdravoveda je základný návod na obsluhu  / návod na telo sme nedostali pri narodení a rodičia nám povedali len toľko, koľko vedeli.../   ...a toto telo máme natrvalo  a druhé nikto nedostane / aspoň nie v tomto živote 🙂 /

Ako mladý lekár som začala pracovať s živými pacientami, priraďovala som chorobám tváre ľudí... Po 10 rokoch praxe, dvoch atestáciách som bola plne kompetentná liečiť veľmi chorých ľudí v nemocnici. Keď som však nastúpila do ambulancie, začala som zisťovať, že mám problém s mladšími,  "málo chorými " pacientmi... Táto skupina pacientov je akoby stratená v medicínskej sieti. Pre lekárov- špecialistov, zvyknutých na pokročilé štádiá ochorení sú "príliš zdraví", pre praktických lekárov zase priveľmi sa sťažujúci...  Mnohokrát práve táto skupina hľadá po dešpekte a neúspechu v konvenčnom medicínskom zariadení pomoc  na poli "nekonvenčnej" medicíny. Mojou snahou je poskytnúť aj tejto skupine " málo chorých" pacientov potrebnú pomoc a odpovede na ich otázky.   V tejto skupine pacientov  častejšie hovoríme /a u bežného lekára v preplnenej ambulancii skôr nehovoríme/ o nefarmakologickej ilečbe a zmene životného štýlu... 

Viac ako 20 rokov pracujem s chorými ľuďmi, a čím som staršia a môj ročník narodenia sa približuje k ročníku mojich pacientov,  zamýšľam sa, čo robiť , aby som sa nedostala do ich radov. Čo mám urobiť, aby som sa sama nestala pacientom ?  Spoliehať sa na genetiku je neistá cesta... Čo teda robiť?  Čo naozaj funguje ?   Všeobecné odporučenia sú neosobné. K nadhľadu na otázku zdravia a prevencie  mi pomohola vlastná skúsenosť. Spolu so synom sme absolvovali cestu viackombináciou diagnóz až sme sa dopracovali k diagnóze  syndrómu deravého čreva. Je to časť medicíny, o ktorej sme sa na lekárskej fakulte neučili. Tráviaci systém svojou funkciou  ovplyvňuje výrazne fungovanie celého organizmu, no neprikladáme mu dostatočnú váhu v bežnej medicínskej praxi.

Nie nadarmo sa hovorí, že : "črevo je základ zdravia" a dlhovekosť ide ruka v ruke s odolným trávením... Musela som prekonať moju nedôveru erudovaného lekára v informácie, ktoré sme sa neučili na lekárskej fakulte, nabrať odvahu spoznať  nové, zatiaľ nie bežné diagnózy, dať šancu novým informáciám, aby zapadli medzi ostatné ako skladačka.  Zmenený prístup k liečbe, dôraz na úpravu a regeneráciu trávenia malo veľmi pozitívne účinky na mňa, mojich blízkych, ale aj na mojich pacientov.

Zmenila som názor a životnú filozofiu ohľadne chronických ochorení a ich prevencie.Tie najjednoduchšie a súčasne najpodstatnejšie životné nevyhnutnosti: prímanie stravy, pohybový  režim, regenerácia spánkom sú hlavnými premennými v rovnici zdravia. Sú to najpodstatnejšie piliere akejkoľvek prevencie chronických chorôb, srdcovocievnych, nádorových, imunitných... Chorôb, ktoré tak usilovne liečime "barličkami modernej medicíny", že sa niekedy nestíhame zamyslieť nad ozajstnými príčinami.

V čom vám môžem pomôcť ?

Neviem vám „vyveštiť“ diagnózu. Neviem vás zázračne vyliečiť. Neponúkam všeliek.

Viem vám vysvetliť, čo sa deje s vaším telom. Viem vám pomôcť pochopiť kde je základná chyba a čo sú následky. Viem vám povedať, čo s čím súvisí. Viem vám pomôcť nasmerovať vami  vynaloženú energiu smerom, ktorý prinesie  najefektívnejší výsledok.Na vás je potom túto energiu vynaložiť.

Nechajte lekára, aby Vám pomohol s ťažkosťami a trápením, ale nezabudnite, že vaše telo máte pod kontrolou vy a telo reaguje na vašu starostlivosť oň... Choroba je len jedna, len človek je každý iný... a každý by sme mali rozumieť svojmu telu...

V Partizánskom,                             MUDr. Dana Vavricová Ďureje