TESTOVANIE 

  • V AMBULANCII V PE, TESTOVANIE DOMA ALEBO
  • V ODBEROVOM MIESTE V BA

TESTOVANIE V AMBULANCII V PE

Odber krvi a krátka konzultácia pri odbere /10 minút/. Pošlite žiadosť o termín na dvavricova@dvdmed.sk

TESTOVANIE DOMA ALEBO V ODBEROVOM MIESTE V BA

Odber krvi doma podľa návodu, alebo na odberovom mieste v BA. Pošlite žiadosť o termín na dvavricova@dvdmed.sk