POTRAVINOVÁ IMUNITNÁ INTOLERANCIA

DVD-PROTOKOL

Prečo sa dať testovať a aký test IGG protilátok vybrať...

Napriek môjmu konvenčnému medicínskemu vzdelaniu i dennodennej práci v bežnej internej ambulancii je mi téma imunitných potravinových intolerancií veľmi blízka.  Všetky informácie, rady a návody mám okrem prečítania v múdrych knihách prežité a vyskúšané na sebe...

Takmer všetky otázky, ktoré máte o potravinovej intolerancii s imunitnou odpoveďou a IGG testovaní protilátok proti strave sú zodpovedané v tomto materiály. Sama som sa na ne pýtala a hľadala som na ne odpovede. Tu je výsedok môjho hľadania, ale aj mojich skúsenosti...

ako vyzerá tento protokol:

úvod...

ako to vyzerá dnu...

Získajte informácie ,ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa o testovaní IGG protilátok proti strave. Sú založené na :

  • mojom medicínskom vzdelaní
  • zosumarizovanácj odborných vedeckých informáciách
  • mojich vlastných skúsenostiach s testovaním i eliminačnou diétou u mňa i mojich pacientov
K formovaniu mojich názorov a empatii k ZIPS-sy deravého čreva, IgG potravinovým intoleranciám prispela moja vlastná skúsenosť...
MUDr. Dana Vavricováinternistka

prvý slovenský online klub s medicínskou tématikou

Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť ešte viac o IGG potravinových intioleranciách, syndróme deravého čreva,  mikrobióme, trávení a všeličom inom...

Viac informácií