Fermentácia

Fermentovaná, kvasená strava je zdravá...

Tieto infomácie a heslá na nás číhajú čoraz častejšie. Hippokratova myšlienka, že črevo je základom zdravia naberá v poslednýc rokoch na aktuálnosti a myšlienka, že práve fermentovaná strava je cesta k regenerácii čreva a obnove zdravia je široko akceptovaná. Kde sa zobralo toto presvedšenie ?

A je to vôbec pravda ?

A ako sa fermentáciou, mikrobiálnym spracovaním stravy s tvorbou histaminu a iných biogénnych amínov majú vysporiadať histaminici a ľudia s krehkým trávením ? 

Odpovede na tieto a aj iné otázky  nájdete vo webinári venovanom fermentácii.

Vyhľadávanie fermentovanej stravy máme zakódované v génoch...