Režim stravy

Obdobie kedy nejeme, je rovnako dôležité ako strava, ktorej výberu venujeme dosť času...

Je dobré zamyslieť sa i nad takouto "banálnou" vecou.... 

Je dobré zamyslieť sa, že je niekedy dôležitejšie nejesť ako jesť !

Je dobré zamyslieť sa, že režim prijímania stravy je rovnako dôležitý ako strava samotná...

Rozdiel medzi našou stravou a pôvodne naplánovanou stravou našich predkov nie je len v jej zložení, ale aj v tom, že my , na rozdiel od našich predkov,  máme  ČASOVO NEOBMEDZENÝ PRÍSTUP K POTRAVE.

Viac vo webinári...

rozhoduje aj čas, kedy nejem...