KONZULTÁCIA V  AMBULANCII

BRATISLAVA

NOVÉ !!!

KONZULTÁCIA "NAŽIVO" V AMBULANCII V BRATISLAVE

už od októbra 2023. Pošlite žiadosť o termín na dvavricova@dvdmed.sk