KLUB DOKTORKA ONLINE

POZVÁNKA

Pocity a signály svojho tela poznáte najlepšie vy. Naučte sa im porozumieť s medicínskym myslením, aby ste si mohli byť sami sebe lekárom...

Možno dlhodobo riešite zdravotné problémy, pochodili ste množstvo ambulancií, kde sa lekári snažili

porozumieť vášmu problému,  ale napriek vyšetreniam vy  stále nerozumiete svojmu telu ?

Stále sa neviete  vyznať v signáloch vášho tela a správne na ne reagovať ?

Medicína je rozkúskovaná na špecialistov, kde každý rozumie svojmu orgánu...

Kto však porozumie celému vášmu telu ?

 

Staňte sa lekármi sami sebe... a s pomocou bežnej medicíny zvládajte zdravotné problémy omnoho ľahšie...

Získajte pohľad na zdravotné problémy očami lekárky v odbore vnútorné lekárstvo s viac ako 20 ročnou praxou.

Vnútorné lekárstvo je "kráľovnou medicíny", je to odbor združujúci všetky "rozkúskované"  vnútorné choroby.

Okrem liečby choroby by sme mali pomôcť pacientovi porozumieť jeho telu...

Pracujem ako lekárka viac ako 20 rokov. 11 rokov som bola nemocničným lekárom na oddelení, JIS i ambulancii. Viac ako 11 rokov mám vlastnú ambulantnú prax. Mám kompletné vzdelanie v odbore vnútorné lekárstvo, čo je ten najširší odbor medicíny, venujúci sa všetkým vnútorným chorobám, nie do podrobností, ale vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. Mojou najvačšou profesionálnou skúsenosťou je uvedomenie, že najdôležitejšie je rozprávať s pacientom... Je  jedno, či je to  vážne chorý človek alebo mladý človek s ľahkým zakolísaním zdravia... Každý má strach, pretože ho zradilo jeho telo. Má strach, lebo svojmu telu nerozumie a nevie, čo sa s ním deje. 

Úlohou lekára nie je len uľaviť od ťažkostí, bolestí a trápenia.  Úlohou lekára je pomôcť pacientovi pochopiť, čo sa deje, vysvetliť mu signály, ktorými sa mu jeho telo snaží niečo povedať...

To samozrejme pacienta nevylieči, ale je to nevyhnutné, aby porozumel svojmu telu. Len vtedy dokáže byť snaha pacienta i lekára nie súčtom, ale násobkom ich snaženia v liečení...

 

Pracujem ako lekárka viac ako 20 rokov...

...za ten čas som pochopila, že v bežnej medicínskej praxi sa málo času venuje tomu, aby pacient pochopil, kde je problém

 • podstatnou súčasťou mojej práce je rozprávanie
 • cieľom môjho rozprávania je pomôcť pacientovi zorientovať sa v jeho stave
 • pacient by mal chápať, že jeho porozumenie a úsilie v liečbe choroby sa nedá nahradiť žiadnym liekom
 • online prácu považujem za perspektívny a velmi efektívny spôsob rozprávania bez časového tlaku

Úlohou lekára nie je len uľaviť od ťažkostí, bolestí a trápenia.

 

Úlohou lekára je pomôcť pacientovi pochopiť, čo sa deje, vysvetliť mu signály, ktorými sa mu jeho telo snaží niečo povedať...

Na lekárskej fakulte lekárov učia veľa faktov o chorobách. Ale až keď prídeme do praxe zisťujeme, že okrem samotnej choroby je dôležitý aj pacient. Jeho pohľad a prístup k vlastnej chorobe. 

Moja skúsenosť hovorí, že pacient, ktorý rozumie svojmu telu  dokáže čítať v signáloch, ktoré mu telo vysiela a sám sa snaží o úpravu zdravotného stavu omnoho cielenejšie a efektívnejšie...

Lekári sú tu nato, aby vám pomáhali,ale... 

najideálnejšou kombináciou na liečbu choroby je empatický a múdry lekár a  pacient, ktorá rozumie svojmu zdravotnému stavu a snaží sa ho ovplyvniť.

Internet je plný informácií, len treba hľadať...

 ... určite áno, ale povedzme si pravdu:

 • na webe je neskutočné množstvo medicínskych informácií pre odborníkov ale i laikov
 • mnohokrát sú novšie a modernejšie ako sa lekári učili na fakulte
 • existuje množstvo skupín a fór, kde si pacienti sami pomáhajú a odovzdávajú skúsenosti a rady
 • keď ste trpezlivý, Dr Google vám dokáže stanoviť najpravdepodobnejšiu diagnózu
 • napriek tomu to nie je ono...

Napriek tomu vám niečo chýba...

 • chýba vám zosúladenie vašich ťažkostí do zmysluplného celku
 • chýba vám pochopenie čo je príčina a čo je následok
 • chýba vám rebríček, ktorá informácia je dôležitá a ktorá menej...
 • chýba vám jednoducho "medicínske myslenie"...

Čo je to "medicínske myslenie"?

 

 

...je to využitie vedomostí získaných dlhoročným štúdiom a skúseností, ktoré sa dajú získať len každodennou praxou s pacientami...

...a hoci nemôžeme všetci študovať za lekárov /potom by nám chýbali ľudia na všetku ostatnú nezastupiteľnú prácu/  môžeme sa naučiť poznať svoje telo.

Zdravoveda je základný návod na telo, bohužiaľ nedostali sme ho pri narodení...

 

Prečo nestačí Dr Google ?

 • pretože neplatí, že čím viac informácií, tým vačšie jasno v probléme mám
 • pretože množstvo informácií môže a často vytvára informačný šum
 • pretože ešte nikto nedokázal urobiť program, ktorý nahradí to, čo sa deje v hlave lekára, keď sa snaží rozlúštiť váš problém
 • pretože informácie je nutné nielen sumarizovať, ale i roztriediť, usporiadať a vytvoriť z nich zrozumitelný záver
 • pretože k tomuto všetkému je treba pridať vás, teda konkrétneho človeka s konkrétnymi problémami

Cesta ako získať " medicínske myslenie" je využiť nadhľad lekára...

Každý sa rozumieme niečomu a vy sa nemusíte rozumieť 

do "medicíny"...

Stačí, keď sa budete rozumieť

"do vlastného tela"...

 • stačí mať prístup k vysvetleniu problému jednoduchou formou
 • stačí mať medicínske informácie upravené do podoby konzumovateľnej aj laikom, nezdravotníkom... 
 • stačí mať návod ako si zosumarizoť nálezy, ktoré mám od viacerých lekárov
 • stačí mať niekoho, komu môžem položiť otázku
 • stačí byť členom komunity ľudí, ktorí riešia podobné problémy...

Webov s množstvom encyklopedických informácií je veľa.  Chýba im však človek, ktorý videl vaše zdravotné problémy už tisíckrát na vlastné oči a dokáže vám ich vysvetliť...

Chceli by ste vedieť  viac o tom ako získať

"medicínske myslenie" ? 

 • ako sa dostať k hodnotným informáciám kedykoľvek potrebujem ?
 • ako si vypočuť názor lekára z pohodlia domova ?
 • ako mať možnosť spýtať sa na otázky, na ktoré v ambulancii nebol priestor?
 • ako byť súčasťou komunity, ktorej cieľom je porozumenie svojmu telu ?

Prenechať zodpovednosť za svoje zdravie úplne na plecia lekárov je jednoduché, ale nie je to najlepšie riešenie ...

 • Zodpovednosť voči svojmu telu... je jeden zo základným princípov medicíny

Získajte nadhľad lekárky na váš zdravotný problém,nechajte sa inšpirovať jej pohľadom a skúsenosťami.

Získajte "medicínske myslenie"

v online klube 

Online klub bude obsahovať:

 • Pravidelné živé vysielanie na vopred určenú tému
  vopred plánované a oznámené živé vysielanie , videozáznam vysielania bude prístupný v klube
 • Vaše otázky a odpovede na ne ako súčasť živého vysielania
  budete môcť položiť svoje otázky vopred, alebo počas živého vysielania
 • knižnicu všetkých doteraz uverejnených videozáznamov na sociálnej sieti pokope a roztriedené podľa zdravotného problému
 • PDF MATERIÁL
  myšlienkové mapy ku každému živému vysielaniu, rýchle návody ku každému preberanému zdravotnému problému
 • AUDIO ZÁZNAM
  mp3 záznam živých vysielaní

Členstvo v klube bude spoplatnené aby bol tento projekt životaschopný a perspektívny...

Poplatok predstavuje zlomok hodnoty, ktorou získavate:

 • profesionálny pohľad
  do tohto projektu vkladám všetky medicínske vedomosti a klinické skúsenosti, ktoré som získala počas viac ako 20 ročnej medicínskej práce
 • syntézu informácií
  žiadna choroba nie je v tele izolovaná, ale súvisí so všetkým ostatným
 • možnosť ušetriť čas
  aj keď niektorí sú zdatní pátrači a Dr Google všeličo vie, hľadanie informácií ide niekedy veľmi ťažko a pomaly
 • možnosť ušetriť peniaze
  absencia v práci, poplatky v ambulanciách za vyšetrenia nehradené zdravotnými poisťovňami, platby za viac alebo menej zmysluplné výživové doplnky a iné nie sú lacná záležitosť...

výška mesačného členského poplatku je 26,- €

Zvážte sami, či takéto informácie sú hodné 2-násobku pravidelnej mesačnej platby Netflixu...

V klube sme len na začiatku a rozvíjame sa. Vážim si vašu odvahu a dôveru, zúčastniť sa na takomto projekte.

Vyjadrením mojej vďaky je 35% zľava z výšky mesačného poplatku... 

Táto zľava vám bude platiť tak dlho, ako sa rozhodnete zostať v klube, alebo doživotne, teda do konca fungovania klubu...

Výška vášho členského mesačného poplatku je 17,- €

Ako dlho zostanete v klube je na vás...

...využite ho na kratkodobý pobyt na riešenie vášho najpálčivejšieho problému, alebo v ňom zotrvajte nejaký čas a inšpirujte sa informáciami , ktoré môžu byť užitočné pre celú vašu rodinu 

naše telo sme pri narodení dostali na "doživotie",  klonovanie nového je sci-fi, ale ...

...snaha o účinnú regeneráciu, spomalené starnutie a prevenciu , eventuálne účinnú liečbu chorôb je

reálna cesta ako si ho zachovať vo funkčnom stave čo najdlhšie. 

...lebo len ak naše telo funguje, baví nás všetko ostatné...

 

online klub bude obsahovať:

PRAVIDELNÉ ŽIVÉ VYSIELANIE
živé vysielanie na vopred plánovanú a vybratú tému, odpovede na vaše otázky položené vopred alebo počas vysielania. !!! A ZAČINAME TÉMOU KREHKÉ TRÁVENIE ,AKO SA DOPÁTRAŤ k HLAVNEJ DIAGNÓZE !!!
VIDEOZÁZNAM
videozáznamy všetkých živých vysielaní
KNIŽNICA
záznamy všetkých videozáznamov publikovaných na sociálnych sietiach pokope a rozdelené podľa zdravotného problému...
PDF MATERIÁL
myšlienkové mapy ku každej téme vysielania, iné dostupné materiálny použité v živom vysielaní
BONUS 1.
diskusia v členskej sekcii klubu k danej téme, ale i o všetkých problémoch, ktoré riešite
BONUS 2.
každý mesiac 1x prípadová štúdia- vysielanie venované anonymne jednému z vás, prebratie jeho zdravotných problémov, výsledkov vyšetrení, môj názor a odporučenie ďalšieho postupu...
BONUS 3.
zľava na akékoľvek moje budúce online produkty

 Doprajte si svojho lekára online 

Najbližšia akcia v klube ...

Momentálne nie sú k dispozícii žiadne akcie.